اهداف انجمن

بسیاری از مراکز خیریه و سازمان های مردم نهاد برروی یک موضوع خاص تمرکز ندارند و اقدامات متعددی در همه زمینه ها انجام می دهند.که این روش از یک سو شفافیت مالی را ازبین می برد و از سوی دیگر امکان برنامه ریزی برای دستیابی به یک هدف را مشکل می کند.
بنابراین موسسین انجمن امید تصمیم گرفتند که تمرکز فعالیت های خود را بر روی یک گروه مشخص ٬ که دانش آموزان نیازمند می باشند قرار دهند و مجوز فعالیت انجمن نیز در همین راستا صادر گردیده.

اهداف:

 • حمایتهای آموزشی / فرهنگی / ورزشی و مالی از دانش آموزان نیازمند
 • حمایت ویژه از دانش آموزان مستعد و هدایت تحصیلی آنان
 • تاسیس یک مدرسه مستقل برای ادامه تحصیل دانش آموزان مستعد نیازمند (به شرط تامین بودجه و امکانات لازم)

روش های اجرایی:

 •  مهارت آموزی و توانمندسازی دانش آموزان تحت پوشش از طریق شرکت دادن آنها در دوره های فنی و حرفه ای.
 •  تهیه کتابهای کمک درسی و لوازم التحصیل و رفع سایر نیازهای ضروری افراد تحت پوشش.
 •  استفاده از امکانات رایگان سایر موسسات خیریه در پیشبرد اهداف تدوین شده
 •  برگزاری کلاسهای جبرانی ، مشاوره های روانشناسی و همچنین تامین بخشی از هزینه های درمانی مددجویان.
 •  رایزنی با صاحبان مشاغل و مدیران صنایع برای اشتغال فارغ التحصیلان تحت پوشش.

سیاستها :

 • به منظور اطمینان از عملکرد صحیح انجمن، مددجویان صرفا با معرفی ادارات آموزش و پرورش یا سازمان زندانها(در صورتیکه سرپرست خانواده در زندان باشد) تحت پوشش قرار می گیرند.
 •  فعالیت اعضا هیات مدیره و دست اندرکاران انجمن ، داوطلبانه می باشد و هیچگونه وجهی بابت خدمات خود دریافت نمی کنند.
 • کمکهای خیرین و نیکوکاران بدون دخل تصرف، مستقیما بدست نیازمندان شناسایی شده می رسد و اسناد و مدارک اقدامات صورت گرفته نیز در سایت انجمن منتشر می شود.
 • هزینه های ضروری و اداری توسط مدیران انجمن تامین می گردد و محل استقرار دفتر نیز اهدایی یکی از نیکوکاران می باشد.
 • انجمن امید یک موسسه غیر دولتی، غیر سیاسی ، غیرانتفاعی و صرفا انساندوستانه است.