مهربانی را باید آموخت

ماه مهر که آغاز می شود، دانش آموزان قلم در دست به مقدس ترین جبهه عالم در مقابل جهل می روند تا با یادگیری مسائل مختلف علمی و فرهنگی آینده را با نور علم روشن کنند. ماه مهر که آغاز می شود، بوی خوش آگاهی در فضای سنگر های علم
۵۷۹۰۴

تهیه پک لوازم التحریر برای ۲۰۰ دانش آموز

این بسته که شامل تعدادی دفتر – تعدادی مداد – چسب – مدادرنگی – اتود – ماشین دوخت – پاکن – تراش – لاک غلط گیر – جامدادی و قمقه آب می باشد که با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش در تعدادی از مدارس ناحیه ۳ و ۴ توزیع
پک لوازم التحریر